Vodstvo združenja

Vodstvo Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) je bilo imenovano na občnem zboru SZKKLM, ki je potekal 12. marca 2024 v Ljubljani. Vodstvo je bilo imenovano za obdobje treh let.

Predsednica
mag. Lidija Gobec, mag. farm., spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
E-pošta: predsednik@szkklm.si

Tajnik
Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
E-pošta: tajnik@szkklm.si

Blagajničarka
Greta Štrakl,mag. farm., spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
E-pošta: blagajnik@szkklm.si

 

Izvršilni odbor SZKKLM

mag. Lidija Gobec, mag. farm., spec. med. biokem. (predsednica)
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino

Rok Kogovšek, mag. lab. biomed (tajnik)
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

Greta Štrakl, mag. farm., spec. med. biokem. (blagajničarka)
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

mag. Elizabeta Božnar Alič, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Jani Klavž, mag. farm., spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

znan. sod. dr. Blaž Krhin, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino

dr. Pika Meško Brguljan, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

asist. dr. Irena Prodan Žitnik, mag. farm., spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Helena Poniž, mag. lab. biomed., spec. med. biokem.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Laboratorij

Petra Malavašič, mag. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij

Simon Bolta, mag. biokem.
ZD Škofja Loka, Laboratorij

 

Nadzorni odbor SZKKLM

doc. dr. Evgenija Homšak, mag. farm., spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Medicinska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, univ. dipl. kem., spec. med. biokem., spec. med. lab. gen.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Darja Grubelnik, mag. farm., spec. med. biokem. (tajnica)
Zdravstveni dom Celje, Laboratorij za klinično kemijo

 

Častno razsodišče SZKKLM

asist. dr. Danijela Furlan, univ. dipl. kem., spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

dr. Bojana Križaj, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Medicinsko-kemični laboratorij

mag. Štefka Krivec, mag. farm., spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino