Vodstvo združenja

Vodstvo Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) je bilo imenovano na občnem zboru SZKKLM, ki je potekal 12. januarja 2021 preko video-konferenčnega programa in od 18. do 25. januarja 2021 z dopisnim glasovanjem. Vodstvo je bilo imenovano za obdobje treh let.

 

Predsednica
mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
E-pošta: predsednik@szkklm.si

Tajnica
Darja Grubelnik, spec. med. biokem.
Zdravstveni dom Celje, Laboratorij za klinično kemijo
E-pošta: tajnik@szkklm.si

Blagajničarka
Greta Štrakl, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
E-pošta: blagajnik@szkklm.si

 

Izvršilni odbor SZKKLM

mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem. (predsednica)
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino

Darja Grubelnik, spec. med. biokem. (tajnica)
Zdravstveni dom Celje, Laboratorij za klinično kemijo

Greta Štrakl, spec. med. biokem. (blagajničarka)
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

doc. dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Medicinska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

Jani Klavž, spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

znan. sod. dr. Blaž Krhin, spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino

dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo

asist. dr. Irena Prodan Žitnik, mag. farm.
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. med. lab. gen.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Nadzorni odbor SZKKLM

mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.
Onkološki inštitut Ljubljana, Oddelek za laboratorijske dejavnosti

 

Častno razsodišče SZKKLM

Mojca Kozmelj, spec. med. biokem. (predsednica)
Zdravstveni dom Celje, Laboratorij za klinično kemijo

asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Medicinsko-kemični laboratorij