O nas

Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) je strokovno društvo strokovnjakov s področja klinične kemije in laboratorijske medicine v Sloveniji. V okviru društva deluje pet komisij in šest delovnih skupin ter trenutno združuje več kot 400 članov. Od teh ima več kot polovica univerzitetno izobrazbo farmacevtske, kemijske, biološke ali biokemijske smeri ali končan magistrski študij laboratorijske biomedicine in specializacijo medicinske biokemije.

Slovensko združenje za klinično kemijo je član Evropske zveze za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (EFLM – European Federaton of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) ter Mednarodne zveze za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (IFCC – International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Člani SZKKLM aktivno sodelujejo v odborih in delovnih skupinah EFLM in IFCC. Pod pokroviteljstvom omenjenih zvez SZKKLM periodično organizira slovenski kongres kliničnih kemikov z mednarodno udeležbo ter konferenco o zagotavljanju kakovosti dela laboratorijev in njihovi akreditaciji.
SZKKLM sodeluje s Hrvaškim društvom za medicinsko biokemijo in laboratorijsko medicino (HDMBLM) pri organizaciji simpozijev in podiplomskih tečajev.

 

Za uveljavitev stroke in njenih zahtev v Sloveniji SZKKLM tesno sodeluje z:

  • Zbornico laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS),
  • Katedro za klinično biokemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (KKB-FFA),
  • Razširjenim strokovnim kolegijem za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo (RSK LM-MB),
  • drugimi zbornicami na področju zdravstva,
  • klinikami in inštituti.