Člani združenja

Redni člani SZKKLM

SZKKLM združuje 419 članov (31.12.2021).

 

Člani SZKKLM po izobrazbi

 Stopnja izobrazbe

Aktivni

Upokojeni

Skupaj

 

Število

Spec.

Število

Spec.

Število

Spec.

 Srednja

21

-

-

-

21

-

 Visoka, 1. bolonjska

103

-

3

-

106

-

 Univerzitetna, 2. bolonjska

154

39

14

14

168

53

 Magisterij znanosti

22

19

1

1

23

20

 Doktorat znanosti, 3. bolonjska

34

22

5

2

39

24

 Študent

62

-

-

-

62

-

 Skupaj

396

80

23

17

419

97

 

Častni člani SZKKLM 

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu združenja ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor združenja na predlog izvršilnega odbora združenja. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija