Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko medicino - medicinsko biokemijo (RSK)

Grb

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ ZA LABORATORIJSKO MEDICINO - MEDICINSKO BIOKEMIJO

 

Predsednica

izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem.
UKC Ljubljana

 

Člani

dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem., namestnica predsednice
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

doc. dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem.
UKC Maribor
Medicinska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru
Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino

prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.
UKC Ljubljana

izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem.
UKC Ljubljana

prof. dr. Janja Marc, spec. med. biokem.
Univerza v Ljubljani

 

Povezava na domačo stran Ministrstva za zdravje

Povezava na domačo stran RSK LM-MB