Poročilo sestanka izvršnega odbora IFCC (junij 2020)

Poročilo je dostopno na naslednji povezavi.