Sodelovanje s študenti

Študenti Fakultete za farmacijo, program Laboratorijska biomedicina so v sodelovanju z združenjem pripravili informacijsko zloženko za uporabnike laboratorijskih storitev.

Zloženka "Ali ste pripravljeni?"