Predlog poenotenja navodil za overjanje hematološkega analizatorja ob uvedbi v rutinsko delo

Delovna skupina za hematologijo SZKKLM je pripravila predlog navodil za overjanje hematološkega analizatorja ob uvedbi v rutinsko delo.

Predlog je bil potrjen na 10. seji IO SZKKLM (20.12.2018). V komentarju so navedena še dodatna pojasnila.

 

Delovna skupina za hematologijo