Zadnji sklepi in dokumenti RSK LM-MB

Objavljamo zadnje sklepe in dokumente, ki jih je sprejel Razširjen strokovni kolegij za laboratorijsko medicino - medicinsko biokemijo.

Ostali sklepi in dokumenti so dostopni na povezavi: RSK LM-MB