Sklepi sprejeti na 22. seji RSK LM-MB

Objavljamo sklepe, ki jih je sprejel Razširjen strokovni kolegij za laboratorijsko medicino - medicinsko biokemijo na svoji zadnji seji.

Pripeti dokumenti