Anketa EFLM skupine za poanalitiko - dodajanje preiskav in komentarjev k preiskavam

EFLM delovna skupina za poanalitično fazo prosi laboratorije vseh držav članic, da sodelujejo v anketi, ki opredeljuje načine ukrepanja v popreiskovalnih procesih. Anketa je namenjena vsem, ki v svojem laboratoriju izvajajo preiskave s področja biokemije in endokrinologije (npr. ščitnični hormoni).

Glavni namen je pregledati prakse donaročanja preiskav glede na klinične scenarije, ugotoviti razlike znotraj laboratorijev v Evropi in predlagati harmonizirane rešitve, ki bi bile v pomoč klinikom.

Vprašalnik izpolni odgovorna oseba laboratorija enkrat za laboratorij. Vprašalnik se nanaša na obravnavo preiskovancev starejših od 18 let.

Prosimo, da sodelujete v čim večjem številu. Predvideni čas za izpolnitev ankete je 15 min, odprta je do 8.4.2022.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov alenka.trampus@kclj.si.

Povezava do ankete: EFLM post-analytical phase working group survey on reflex/reflective testing and interpretative comments